Ειδικό παθολογικό ιατρείο με εξειδικευμένους συνεργάτες σε καίριες ειδικότητες πρωτοβάθμιας περίθαλψης:

  • Καρδιολογικό
  • Ορθοπαιδικό
  • Χειρουργικό
  • Ειδικό Διατροφολογικό-Διαιτολογικό Ιατρείο

Άμεση ανάληψη Nοσοκομειακής Φροντίδας σε ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, για ασφάλισμένους ΕΟΠΥΥ και Ασφαλιστικών εταιρειών :

  • Επείγουσα Εξειδικευμένη Εξωνοσοκομειακή Ιατρική
  • Νευρολογική
  • Νευροχειρουργική
  • Πλαστική χειρουργική
  • Ωτορινολαρυγγολογική
  • Δερματολογική

Ιατρείο Αθήνας

Ιατρείο Μυκόνου