Πληροφορίες Τμήματος

Η συνολική διαχείριση χρόνιων παθήσεων αποτελεί ένα εξειδικευμένο τμήμα το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από την πολυετή εμπειρία και τη διαχείριση εκατοντάδων χρόνιων περιστατικών.

Η διαχείριση των χρόνιων περιστατικών χρειάζεται την υποστήριξη και παροχή εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών όπως αυτές προσφέρονται από την λειτουργία ενός σύγχρονου πολυϊατρείο, με σιγουριά και επαγγελματισμό διαχειριζόμαστε χρόνια περιστατικά συνολικά, διασφαλίζοντας επιπλέον ανά πάσα στιγμή την νοσηλεία και τριτοβάθμια φροντίδα τους, όταν αυτό απαιτείται όπως και στην κατ’ οίκον νοσηλεία η παρακολούθηση.

Κλινική διαχείριση ασθενών

Η αξιολόγηση η εισαγωγή των ασθενών η νοσηλεία τους και τελικά η διάγνωση και θεραπεία τους είναι μια διαδικασία όπου όλη η ομάδα των έμπειρων ιατρών της AMS συμμετέχει με στόχο την άμεση και αποτελεσματική τους κλινική διαχείριση.

Για εμάς η κατ’ οίκον νοσηλεία σε ειδικές ομάδες ασθενών είναι μια προσέγγιση που προτείνουμε γιατί μπορούμε αποτελεσματικά να υποστηρίξουμε.

  • Γρήγορη διάγνωση
  • Πολύπλοκες ιατρικές εξετάσεις όταν χρειαστεί
  • Έγκαιρη αναγνώριση και ιατρική παρέμβαση
  • Πρόταση για χειρουργική παρέμβαση όταν κρίνεται απαραίτητο
Pathology Department
Gynaecology Department
Dental Department
Emergency Cases Department
Births Department
Cardiology Department

Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης ραντεβού

24h : 210 665 9688

Κλείστε ραντεβού

Διευθυντής τμήματος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Δρ. Σπύρος Μπάρμπας

Doctors Timetable

Οι ασθενείς μας αναφέρουν

Ο πατέρας μου είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές στο παρελθόν λόγω χρονιάς πάθησης που έχει. Αυτή την φορά έγινε η νοσηλεία του με την επίβλεψη των γιατρών της AMS η διαφορά ήταν ότι χρειαστήκαμε τις μισά μέρες νοσηλείας και στην συνέχεια ακολουθήσαμε ένα Πρόγραμμα κατ' οίκον νοσηλείας που αποκατέστησε πλήρως την λειτουργικότητα και υγεία του πατέρα μου. Ήταν πραγματικά σπουδαίο.